بازی ها و نمایش ها

پیت مار

بازدید : 452

پنبه ریسه

بازدید : 502

پوخوم شقازه

بازدید : 450

آبخور

بازدید : 533

پول بیرون اَیه

بازدید : 488

لافند بازی(طناب بازی سنتی)

بازدید : 515

عروسه گوله

بازدید : 518

کشتی گیله مردی

بازدید : 502

طناب کشی

بازدید : 479

نمایش ها و بازی های سنتی گیلان

بازدید : 431