خانه حاجت پور

این بنا در ییلاق "ایسبی دول" واقع در روستای اًستًه سر، دهستان خوشابر، بخش مرکزی، شهرستان رضوانشهر ساخته شده که در سال 1388 پس از واچینی به موزه منتقل شد. خانه حدود سال 1345 توسط محمد حاجت‌پور که شغل اصلی ایشان دامداری بود، ساخته شده است.

این بنا در یک طبقه و دو اتاق ساخته شده است. تکنیک ساخت دیوارها تخته ای و پوشش سقف بنا، لًت می باشد. اتاق پیشًه کًه(اتاق جلویی و اصلی و محل پخت و پز و نگهداری اسباب خانه) و یٌلًه کًه(اتاتق بزرگ، برای پذیرایی از مهمان) تشکیل شده است. در محوطه، یک سازه پوری(با کاربری طویله) لانه مرغ ساخته شده است.